Planuj swoje miasto

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji internetowej na temat zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Kasprowicza". Dyskusja potrwa do 15 sierpnia 2015.

Aplikacja pozwala na zapoznanie się z roboczą wersją treści uchwały i rysunku planu, dodawanie komentarzy dotyczących planu, zadawanie pytań projektantom planistycznym oraz wymianę opinii między uczestnikami dyskusji.

Dyskusja jest częścią drugiego etapu konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Park Kasprowicza” prowadzonych przez Miejską Pracownią Urbanistyczną w Poznaniu. Spotkanie konsultacyjne drugiego etapu odbyło się 30 czerwca 2015.

Wnioski z dyskusji zostaną przekazane projektantom planistycznym i będą wykorzystane podczas kolejnych etapów pracy nad zapisami planu.

Dyskusja jest częścią projektu badawczego realizowanego przez Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji nr 2012/05/B/HS4/03850.